Hakkımızda

Deneyim Havuzu Sistemi Projesi, birtakım girişken öğrencilerin; iş dünyasının yetkin personel arayışı yakınması ve üniversite ile iş dünyası kurumlarının birbirini suçlamasının, yetkin personel yetiştirmek için sorumluluk almayışlarının döngüsü arasında harcanan öğrencilerin “deneyim eksikliğinin” giderilmesi amacıyla sorumluluk alarak ortaya koydukları bir girişimdir.

Proje, Dicle Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından kulüp öz kaynakları ile, Üniversite iç paydaşı olarak üniversitenin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi şeklinde, dış paydaş olarak ise İŞKUR ve şehrin kurumları (odalar, borsa, birlikler ve sivil toplum) ile birlikte sürdürülmektedir.

Yukarıda belirtilen dayanaklar ile çözüm odaklı, iletişim kanallarının açık olması ile ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır.